Aké sú Turkyne?

Čitatelia sa ma pýtajú, aké je postavenie žien v Turecku. Odpovedám vždy, “ ťažko povedať“. Reformátor Mustafa Kemal Ataturk zaviedol mnohé reformy, ktoré zrovnoprávnili ženy s mužmi.  Volebné právo dostali ešte skôr ako niektoré iné západoeurópske krajiny.

Na jednej strane nájdeme privilegované manželky, ktoré sa „ dobre vydali“ a ich manžel im dokonca zaplatí aj pomoc v domácnosti s varením či upratovaním.  Podľa islamu sa má po finančnej stránke postarať o manželku, aj keby mal mať tri práce, ale žena nemusí pracovať.

Je na nej či bude pracovať, alebo nie. Nesmie ju do toho nútiť a všetko, čo žena zarobí je jej. Na domácnosť nemusí utratiť ani líru. Tak to funguje aj vo väčšine rodín. Na druhej strane sú ženy, kde je dominantný naozaj muž.

žena, turecko, postavenie ženy,
Postavenie ženy v Turecku

Žena je väčšinou žena v domácnosti „ teyze“, ktorá sa stará o chod domácnosti, vychováva deti, varí, upratuje, perie a pod. Muž je ten, ktorý domov nosí peniaze.  Väčšina žien v Turecku nepracuje a je po svadbe väčšinou už ženou v domácnosti, čo samozrejme neprospieva ekonomike štátu.

Muži a lá macho style

Mnohé ženy však už začínajú byť emancipované a pracujú ako učiteľky, zdravotné sestry, lekárky. Nájdeme tu aj manželky, kde má vždy hlavné slovo v rodine muž, spoločnosť je predsa len patriarchátom.  Vedúce slovo, hlava aj krk je mužom, je tu cítiť typický macho style. Turecké ženy, ale takých mužov milujú 🙂 Keď sa ich opýtate aký typ muža chcú, tak odpovedia bez váhania “ mača“.

 Niekedy sú ešte stále v kurze dohodnuté manželstvá. Smerom východnejšie je to stále  bežné. Spoločnosť v Turecku je stále veľmi konzervatívna a rola matky a manželky je tradičná.  

muslim hijab žena, turecko
Turkyňa v hijábe

 Úplne priblížiť postavenie žien v Turecku je priam nemožné. Musíme sa na to pozerať z globálneho hľadiska. Situácia je rôzna závisí od konkrétnej ženy a rodiny, od jej manžela a vzdelania.  Turecké ženy chcú študovať, majú ciele, navštevujú aj univerzity, nikto im v tom nebráni, najmä dievčatá z veľkomiest.

žena v domácnosti 

Niekedy však aj po vyštudovaní univerzity sa niektoré ženy radšej po svadbe uchýlia k postaveniu „ ženy v domácnosti“, lebo v prvom rade chcú byť dobrými manželkami, a potom matkami, podľa tradičnej islamskej doktríny. Veľa zohráva rodina, no ženy sú programované odmalička svojimi matkami či babičkami, aby boli poslušné a dobré ženy v domácnosti.

Turecká spoločnosť je stále patriarchárna a ženy nasledujú manželov. Všetko závisí od vzdelanosti, spoločenského a sociálneho postavenia rodiny a od sily  a praktizovania náboženstva.

Zamestnávatelia stále, žiaľ, uprednostňujú mužov, ženy mávajú stále ešte nižšie platy. Hoci navonok muži a ženy sú v Turecku na rovnakej úrovni. Postavenie ženy je veľmi individuálne, niektoré pozície vyžadujú, že zahalenie vlasov šatkou je nevhodné pre niektoré pozície, a to sa prieči niektorým ženám.

V Turecku, ako aj v iných moslimských krajinách sú matky rešpektované najviac. Spoločnosť si veľmi váži matky, čím viac detí majú tým lepšie 🙂  Preto tradičná ženská rola v domácnosti je vnímaná veľmi pozitívne. Žena je v prvom rade manželka a matka, až potom všetko ostatné.

Tureckú módu vám lepšie priblíži nahliadnutie do eshopu predávajúceho podobnú módu https://dakanur.sk/

 

Leave a Reply