Mustafa Kemal Atatürk

Národný hrdina, zakladateľ moderného Turecka,  najvýznamnejší politik, prvý prezident Turecka. Mustafa Kemal Atatürk, nazývaný aj Gazi Mustafa Kemal Paša 🙂 Určite ste sa s týmto pojmom stretli na hodinách občianskej náuky, a najmä s pojmom kemalizmus.

V Turecku je určitý kult Mustafa Kemal Atatürk a už aj malé deti sa učia odmalička, že on

je otcom a zakladateľom moderného Turecka. Tento velikán a reformátor sa snažil po prvej svetovej vojne poeurópštiť Turecko a vymaniť ho spod vplyvu Blízkeho východu.

A  čo je perfektné, naozaj sa to tomuto veľkému mužovi podarilo a dnes ho na svete obdivujú milióny ľudí. Odmalička sa o ňom učia aj turecké deti v školách.

Dokonca v hodinu a minútu jeho smrti na jeseň, na minútu sa celé Turecko zastaví a drží pietnu minútu za tohto velikána. Čo sa mi zdá už trošku prehnané, ale predsa len, je to obrovský reformátor, a zaslúži si poctu.

Mustafa Kemal Atatürk spravil mnohé významné reformy, ktorými tak ovplyvnil chod a smerovanie Turecka, a to natrvalo. Väčšina Turkov miluje Mustafa Kemal Atatürka dokonca aj doma sú vyvesené jeho portréty, ale samozrejme, nájdu sa aj jeho odporcovia.

Pretože niektoré svoje reformy presadzoval nie práve demokraticky. Keďže Mustafa Kemal Atatürk je liberálnejší vodca, zástancovia konzervativizmu ho nemajú veľmi v láske. No väčšina moderne zmýšľajúcich Turkov ho priam zbožňuje, berie ho ako obrovský vzor a príklad.

Keď sú sviatky osláv republiky, alebo iné sviatky spojené s republikou, vždy všade vedľa tureckej vlajky, visia aj portréty Mustafa Kemal Atatürka čiže v preklade Otec Turek.

To, ako je na tom teraz moderné Turecko je len a len zásluhou Mustafa Kemala. Taktiež aj to, že Turecko sa viac podobá na európske krajiny s európskym právnym systémom, nie islamským právom, je zásluhou tohto veľkého a významného politika.

Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk

Reformy Mustafa Kemal Atatürka

 • dal ženám právo voliť,
 • zaviedol povinnú školskú dochádzku pre všetkých
 • muž sa mohol oženiť iba s jednou manželkou oficiálne, nesmel mať viac manželiek
 • zlepšil postavenie žien v spoločnosti 🙂
 • urobil také reformy, vďaka ktorým si už muži prestali myslieť, že ich manželky sú ich majetkom
 • zrušil burky
turecká vlajka, islam, polmesiac, turecko
turecká vlajka
 • islam prestal byť štátnym náboženstvom
 • premenil Hagiu Sofiu na múzeum ( dnes je opäť mešita)
 • urobil reformu jazyka, vynechal niektoré písmená a slová z perzštiny a arabčiny.
 • prechod z islamského kalendára na európsky, počíta sa letopočet od narodenia Krista
 • sviatočný deň je nedeľa, nie piatok
 • dal do ústavy právne zákony, ktoré povyberal z európskych štátov
 • zrovnoprávnil ženy s mužmi
 • náboženské svadby neboli viac oficiálne
 • zaviedol priezviská k menám
 • mužom nariadil nosiť európske šaty, obleky, a nie typické turecké fézy
 • a mnohé iné:)

Dokonca niektorí ľudia začnú plakať, keď sa hovorí o Mustafovi Kemalovi, pretože je pre nich neskutočným svetovým lídrom. Ako sami Turci hovoria, Dunyada Lideri ( svetový líder).

Mnohí konzervatívci ho obviňujú z toho, že sa zapredal Európe a spolupracoval s Európou a nehovoril o islame práve lichotivo. V zásade povedal, a správal sa podľa toho, že náboženstvo, nemá zasahovať do štátu.

Atatürkové citáty

„V  Turecku boľševizmus nebude, pretože prvým cieľom tureckej vlády je dať ľudu slobodu a šťastie“.

“ Všetko, čo vidíme vo svete je tvorivé dielo žien„.

„Nebuďme hrdí na vojenské víťazstvá – pripravme vedecké a ekonomické víťazstvá“.

islam je pre mäkkých Arabov, nie pre mužov a bojovníkov, akými sú Turci“.

Ne mutlu Turkum diyene „-  ten je šťastný, kto je Turek

Pre väčšinu moderne zmýšľajúcich Turkov je Mustafa Kemal veľkou autoritou a neobyčajným politikom.

 

Zdroj: wikipédia Mustafa kemal ataturk

Neváhajte nám pridať lajk, alebo komentár, ak sa vám náš článok páčil

Instagram: https://www.instagram.com/ochutnejturecko/

facebook: https://www.facebook.com/ochutnejturecko/?ref=py_c

Leave a Reply