Prečo sa robí obriezka?

Každé náboženstvo a kultúra má iné tradície a zvyklosti. Obriezka je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Nie je to len akási náboženská tradícia. Je to dôležitý medzník v živote muža. Je veľmi dôležitá a stále živá v moslimských  a židovských krajinách. Spadá pod rituálne obrady. Má charakter oddanosti muža k Bohu. Takisto sú veľmi živé nielen náboženské dôvody, ale tiež aj spoločenské. V dôsledku akejsi spoločenskej spolupatričnosti sa obriezka stále vykonáva. Každý moslimský chlapec musí povinne absolvovať obriezku. Obriezka znamená  doslova rituálne očistenie.

Samozrejme, je normálna aj v Turecku, dokonca sa po  obriezke, sa vyžaduje veľká slávnosť. Ženská obriezka sa samozrejme nerobí. Robí sa vždy iba mužská obriezka, pretože tá má korene v Islame a judaizme. Konkrétne islam je až nápadne podobný judaizmu.

Ktoré náboženstvá robia obriezku?

Židia tiež robia stále obriezku chlapcom, ako spojitosť k náboženstvu. Moslimovia tiež robia obriezku ako spojitosť s Bohom cez Abraháma. Obriezka má ale svoj pôvod pred 4000 rokmi v Egypte, chlapci sa neobrezávali ani tak z náboženských dôvodov, ale skôr preto, lebo bolo veľmi teplo v Egypte a tým pádom sa to robievalo, aby sa predišlo zdravotným komplikáciám.  Všetky proroci vrátane Ježiša Krista mali spravenú obriezku.  V raných kresťanských časoch sa obriezka tiež praktizovala, potom tento rituál postupne upadol do zabudnutia.

Mužská obriezka – dôvody

Obriezka nemá však len náboženské dôvody, ale najmä zdravotné, kedže je oveľa hygienickejšia. Už aj v európskych krajinách sa začala praktizovať. Dôvody však nie sú iba čisto zdravotné a estetické, ale sú aj napríklad sexuálne. Muž, ktorý má odstránenú predkožku, tak je schopný oddialiť ejakuláciu, tým sa zvyšuje sexuálna rozkoš. Nielen u neho, ale aj u ženy.  Tým, že sa odreže predkožka chlapcovi, je to oveľa hygienickejšie a praktickejšie, nehromadia sa tak na intímnych miestach baktérie. Obriezka tiež chráni pred rakovinou penisu, alebo rakovinou krčka maternica u manželky. Niektorí vedci však obriezku kritizujú, názory sa rôznia.

mužská obriezka- oslava
mužská obriezka- oslava

Najkrajšie na celej tureckej obriezke je to, že sa koná veľká slávnosť po nej, zíde sa celá rozšírená rodina a oslavujú to, že chlapec sa stal už mužom. Zvyčajne sa tento zvyk robieva od 2 roka do 7 roka. Väčšina školopovinných chlapcov má už obriezku za sebou. K slávnosti patrí aj úžasné oblečenie, kostýmy a chlapček je naozaj krásne oblečený.

Dieťaťu sa donesie veľa darov, najmä peňazí, niekedy slávnosť trvá aj tri dni. Hovorí sa, že v živote tureckého muža, sú tri najdôležitejšie medzníky ako je obriezka, svadba a odchod na vojnu.  Niekedy v Turecku robia obriezku imámovia, niekedy lekári, no väčšinou sa už tento zvyk preniesol do lekárskej ambulancie.

turecký chlapec

Obriezka symbolizuje čistotu a tiež mužnosť, má pramálo spoločné s Koránom, prorok islamu ju len odporúčal spraviť kvôli náboženským dôvodom a ako spätosť s prorokom Abrahámom, ktorý ako prvý prorok začal uznávať jedného Boha ( monoteizmus). Obriezka je odporúčaný očistný a rituálny zvyk, tak  ako aj u Židov, tak aj u Moslimov.

Obriezka by sa mala uskutočniť čo najskôr, aby to chlapca nebolelo a aby  nemal traumu z bolesti. Zaujímavosťou je, že moslimské dievča môže odmietnuť snúbenca, ak zistí, že neabsolvoval obriezku.  Nie je Koránom povinne uzákonená, ale je odporúčaná, ako tradícia proroka, teda tzv.  Sunna.

 

sledujte nás

Instagram: https://www.instagram.com/ochutnejturecko/

facebook: https://www.facebook.com/ochutnejturecko/?ref=py_c

Leave a Reply