Turecké tradície a sviatky

Turecké sviatky a významné dni si zaslúžia osobitný článok 🙂

Turci radi oslavujú a pripomínajú si najmä religiózne sviatky, ale aj iné významné dni. Keďže sú patrične hrdí národovci, majú radi  oslavy, napr. oslavy republiky. Pri každej príležitosti vejú všade turecké vlajky a visia podobizne Ataturka. Je to celkom zážitok. Tak patriotský národ som ešte nikdy nevidela 🙂 Sú hrdí na svoju ZEM, pôdu a krajinu. Odmalička ich tak učia v školách.

Najväčším religióznym článkom je jednoznačne Ramadán, o ktorom som sa zmienila v článku. Je to pôstny mesiac, kedy sa postí od hriešnych vecí, ľudia sa zdržiavajú jedenia a pitia. Viac sa dozvieš tu:

Na konci Ramadánu sú tri dni sviatkov, tzv. Eid. Tie sa oslavujú najviac.

Ramadán 2021

Ďalšie sviatky, ktoré sú veľmi významné sú tzv. obetné Bayrámy, ( Kurban Bayram) teda sviatky obetiny, ich dátum sa tiež líši. Moslimovia si pomocou nich pripomínajú proroka Abraháma a zakladateľa monoteizmu, keďže mu Boh povedal, aby obetoval svojho syna. Sviatky obety sú zvyčajne v letných mesiacoch. Sú to sviatky a preukázanie vrúcnej oddanosti a viery v Allaha.

Trvajú cca 5 dní, počas týchto sviatkov sa vždy zareže jahňa a rozdáva sa mäso známym aj neznámym, rodina je pokope. Niekedy je verejná doprava zadarmo 🙂

Turci zvyčajne zarežú jahňa, alebo kozu a rozdajú chudobným. Ak nechcú práve zabiť zviera, tak dávajú zakat, teda almužnu bezdomovcom a na charitu. Niektorým najmä turistom  veľmi tento sviatok nevonia. Turisti sa niekedy sťažujú na zápach na uliciach, ale nie je to vždy pravda. Turci tie zvieratá jemným spôsobom zabijú na mieste na to určenom a neuvidíte jatky v strede námestia.

ovce

Osobne by sa mi páčili tiež sviatky obety v tureckej verzii, napr. rozdeliť jedlo chudobným alebo dať almužnu biednym.

Počas každých sviatkov vždy vejú všade z domov, na oficiálnych štátnych budovách turecké vlajky.

Deň detí a deň nezávislosti je v Turecku výnimočným dňom, 23.4. deti nejdú do školy, sú doma a oslavuje sa. Rodičia im kúpia sladkosti. Malé ratolesti sú naozaj milované a cenené v tejto krajine 🙂

Deň víťazstva 30.augusta je veľmi významným Bayrámom. Usporiadávajú sa slávnosti v centrách miest, ohňostroje, všade visia vlajky s Ataturkom na čele.

Deň Tureckej republiky 29.októbra, je veľmi významným dňom. Konajú sa slávnosti s hudbou, tancom, známi speváci sú pozývaní, aby rozprúdili zábavu. Zvyčajne sa na dni republiky, demokracie a iné štátne sviatky hrajú turecké národné pesničky, napr. Izmir Marsi, 10.yil Marsi a iné.

mešita

 

Kľúčovou postavou je tu samozrejme Mustafa Kemal Ataturk, ktorého každý  spomína vo svojich príhovoroch. Nejakú zábavu a prípadnú diskotéku, párty ako je napr. u nás, po týchto vystúpeniach neočakávajte. Maximálne sa predáva čaj do ruky.

Všetky slávnosti, tradície a oslavy sú perfektným zážitkom pre turistu 🙂

Mustafa Kemal Atatürk

 

 

Leave a Reply